Odtwarzanie dzikich populacji pszczół w lasach


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 50 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy