Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda.

ZAKOŃCZONY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w dniu 10 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w formie elektronicznej przez Portal BeneficjentaOstateczny   termin   na   dostarczenie   wersji   papierowej   wniosku  do  Funduszu, co stanowi warunek niezbędny do  rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji upływa w dniu  12 lipca br. (poniedziałek).

Wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta musi być tożsamy z jego papierową wersją złożoną w Funduszu lub przesłaną na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP, tzn. posiadać taką samą sumę kontrolną (kod literowo-cyfrowy znajdujący się w górnej części na pierwszej stronie formularza oraz w dolnej części na kolejnych stronach formularza), jednakową na każdej stronie wniosku.

Wnioski złożone w postaci papierowej, które nie zostały zarejestrowane i przesłane w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta do dnia 10 czerwca 2021 r., podlegają odrzuceniu.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu w postaci papierowej po wyznaczonym terminie naboru (liczy się data wpływu wniosku do Funduszu) pozostaną bez rozpatrzenia.