Zadania dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.
Ogłoszenie o naborze wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest - uzupełniający. 05.07.2023
Zamknięcie naboru - Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 31.01.2023
Nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest - 2023 30.01.2023
Zwiększenie kwoty naboru wniosków „Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 26.09.2022
Wstrzymanie naboru w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 01.09.2022
Nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. 30.08.2022
Wstrzymanie naboru w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". 16.02.2022
Nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z I stopniem pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów. 14.02.2022
Nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. 10.05.2021
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. 15.07.2019
Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. 20.06.2018
Lista rezerowa - wniosków Realizacji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 16.08.2017