Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że poniżej znajdą Państwo wymagane prawem klauzule informacyjne
dot. przetwarzanych przez WFOŚiGW w Kielcach danych osobowych.

 

 

loading...