Dane teleadresowe pracowników WFOŚiGW w Kielcach:

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel. 22 340 40 80

INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel. 41 333 59 16, email: mojawoda@wfos.com.pl

INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel. 41 333 59 16, email: czystepowietrze@wfos.com.pl

kontakt dla mediów: tel. 666 025 717

IMIĘ I NAZWISKOTELEFONADRES E-MAIL
ZARZĄD
Ryszard Gliwiński - Prezes Zarządu41 333 52 20r.gliwinski@wfos.com.pl
Grzegorz Socha - Zastępca Prezesa Zarządu41 333 52 20g.socha@wfos.com.pl
SEKRETARIAT / BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Sekretariat41 333 52 20
Biuro Obsługi Klienta41 333 52 21biuro@wfos.com.pl
DYREKTOR GENERALNY
Piotr Berentowicz41 333 52 33p.berentowicz@wfos.com.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - INWESTYCYJNY
Jacek Mazur
Dyrektor ds. Administracyjno - inwestycyjnych
41 333 52 22j.mazur@wfos.com.pl
Michał Ławniczek41 333 52 32m.lawniczek@wfos.com.pl
Justyna Musiałek41 333 59 01j.musialek@wfos.com.pl
Katarzyna Chaba41 333 52 29k.chaba@wfos.com.pl
Justyna Kobryń41 333 52 28j.kobryn@wfos.com.pl
Justyna Jakubowska41 333 59 10j.jakubowska@wfos.com.pl
Leszek Krzysiek41 333 52 41l.krzysiek@wfos.com.pl
Michał Bogucki41 333 52 21m.bogucki@wfos.com.pl
Dominika Bąk41 333 59 17d.bak@wfos.com.pl
Anna Zawadzka41 333 52 20a.zawadzka@wfos.com.pl
Paulina Dulny41 333 52 21 wew. 1032p.dulny@wfos.com.pl
Wiktor Kurtek41 333 52 21w.kurtek@wfos.com.pl
Janusz Korona41 333 52 21j.korona@wfos.com.pl
Karolina Pikulska41 333 52 20k.pikulska@wfos.com.pl
Dawid Młodawski41 333 52 21d.mlodawski@wfos.com.pl
Jerzy Gałka41 333 52 21
DZIAŁ OCHRONY POWIETRZA
Tomasz Rosa
Kierownik ds. Ochrony Powietrza
41 333 52 31
502 206 640
t.rosa@wfos.com.pl
Arkadiusz Słupik
41 333 52 39
666 025 677
a.slupik@wfos.com.pl
Justyna Machera41 333 52 34j.machera@wfos.com.pl
Renata Rybka41 333 52 45r.rybka@wfos.com.pl
Maria Sitek41 333 59 11m.sitek@wfos.com.pl
Ewa Barańska41 333 52 42e.baranska@wfos.com.pl
Greta Kościołek41 333 52 40g.kosciolek@wfos.com.pl
Piotr Tłuczkiewicz41 368 02 14 wew. 262p.tluczkiewicz@wfos.com.pl
Daria Dynia41 333 52 36d.dynia@wfos.com.pl
Joanna Jarząbek41 333 59 03j.jarzabek@wfos.com.pl
Agnieszka Szymczak41 333 59 08a.szymczak@wfos.com.pl
Aneta Zaremba41 333 59 14a.zaremba@wfos.com.pl
Maciej Juzuń41 333 52 21 wew. 1026m.juzun@wfos.com.pl
Paweł Nawrot41 333 52 21 wew. 1028p.nawrot@wfos.com.pl
Tomasz Sokół41 333 52 21t.sokol@wfos.com.pl
Anna Jóźwik41 333 59 12a.jozwik@wfos.com.pl
Martyna Radło41 368 02 14 wew. 268m.radlo@wfos.com.pl
Marcin Kozior41 234 50 52m.kozior@wfos.com.pl
Aleksandra Grzyb41 234 50 51a.grzyb@wfos.com.pl
Marta Tomczyńska41 333 52 21 wew. 1030m.tomczynska@wfos.com.pl
Maria Samsonowska - Tokaj41 333 52 21 wew. 1025m.samsonowska@wfos.com.pl
Małgorzata Wąs41 333 52 21 wew. 1027m.was@wfos.com.pl
Adrian Lubieniecki41 333 52 21a.lubieniecki@wfos.com.pl
DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY
Dorota Stanecka
Główny Księgowy
41 333 52 24d.stanecka@wfos.com.pl
Małgorzata Zielińska41 333 52 26m.zielinska@wfos.com.pl
Ewa Suwara41 333 59 07e.suwara@wfos.com.pl
Ilona Pawlikiewicz41 333 52 25i.pawlikiewicz@wfos.com.pl
Monika Rybak41 333 59 06m.rybak@wfos.com.pl
Monika Stochmal41 333 52 43m.stochmal@wfos.com.pl
SEKCJA KONTROLI
Stanisław Kozłowski41 333 52 27
666025655
s.kozlowski@wfos.com.pl
Józef Zuwała41 333 52 30 692233179j.zuwala@wfos.com.pl
Andrzej Kowalski41 368 02 14 wew. 272 692233180a.kowalski@wfos.com.pl
Dariusz Pronobis41 368 02 14 wew. 263 692233184d.pronobis@wfos.com.pl
DZIAŁ EDUKCAJI EKOLOGICZNEJ
Michał Obara41 333 52 35m.obara@wfos.com.pl
Marzena Skowrońska41 333 59 04m.skowronska@wfos.com.pl
SEKCJA DORADCÓW ENERGETYCZNYCH
Renata Ciesielska - Doradca Energetyczny41 333 52 37
887 447 731
r.ciesielska@wfos.com.pl
Katarzyna Kitlińska - Doradca Energetyczny41 333 52 38
887 447 734
k.kitlinska@wfos.com.pl
Justyna Podyma- Mesek - Doradca Energetyczny41 333 59 00
887 447 736
j.mesek@wfos.com.pl
Marek Lisowski - Doradca Energetyczny41 333 52 21 wew. 1031
887 448 255
m.lisowski@wfos.com.pl
RADCA PRAWNY
Sławomir Dziura41 333 52 23s.dziura@wfos.com.pl
WIELOOSOBOWE STNOWISKO DS. TECHNOLOGII INFROMACYJNEJ
Michał Chaba41 333 52 44m.chaba@wfos.com.pl
Paweł Nowak41 333 59 09p.nowak@wfos.com.pl