Dane teleadresowe pracowników WFOŚiGW w Kielcach:

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel. 22 340 40 80

INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel. 41 333 59 16, email: mojawoda@wfos.com.pl

INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel. 41 333 59 16, email: czystepowietrze@wfos.com.pl

Dedykowany e-mail dla programu CIEPŁE MIESZKANIEcieple.mieszkanie@wfos.com.pl 

kontakt dla mediów: tel. 666 025 717

POSIADAJĄC NR WEWNĘTRZNY PRACOWNIKA PROSIMY DZWONIĆ NA NR:

- 41 368 02 13
+ (nr. wew. prac.)
- 41 368 02 14 + (nr. wew. prac.)


W PRZECIWNYM WYPADKU PROSIMY KORZYSTAĆ Z PONIŻSZEGO WYKAZU
TEL.

IMIĘ I NAZWISKOTELEFONADRES E-MAIL
ZARZĄD
Jacek Skórski - Prezes Zarządu41 333 52 20j.skorski@wfos.com.pl
...................... - Zastępca Prezesa Zarządu41 333 52 20
SEKRETARIAT / BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Sekretariat41 333 52 20
Biuro Obsługi Klienta41 333 52 21biuro@wfos.com.pl
DYREKTOR GENERALNY
Piotr Berentowicz41 333 52 33p.berentowicz@wfos.com.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - INWESTYCYJNY
Jacek Mazur
Dyrektor ds. Administracyjno - inwestycyjnych
41 333 52 22j.mazur@wfos.com.pl
Michał Ławniczek41 333 52 32m.lawniczek@wfos.com.pl
Justyna Musiałek41 333 59 01j.musialek@wfos.com.pl
Katarzyna Chaba41 333 59 05k.chaba@wfos.com.pl
Justyna Kobryń41 333 52 28j.kobryn@wfos.com.pl
Justyna Jakubowska41 333 59 10j.jakubowska@wfos.com.pl
Leszek Krzysiek41 333 52 41l.krzysiek@wfos.com.pl
Michał Bogucki41 234 50 53m.bogucki@wfos.com.pl
Dominika Bąk41 333 59 17d.bak@wfos.com.pl
Anna Zawadzka41 333 52 20a.zawadzka@wfos.com.pl
Paulina Znojek41 368 02 14 wew. 261p.znojek@wfos.com.pl
Wiktor Kurtek41 333 52 21w.kurtek@wfos.com.pl
Janusz Korona41 366 15 12 wew. 231j.korona@wfos.com.pl
Karolina Pikulska41 333 52 20k.pikulska@wfos.com.pl
Dawid Młodawski41 333 52 21d.mlodawski@wfos.com.pl
Olga Kwapisz41 368 02 14 wew. 287o.kwapisz@wfos.com.pl
Ewelina Stępień41 368 02 14 wew. 229e.stepien@wfos.com.pl
Diana Jasiak41 333 52 21d.jasiak@wfos.com.pl
Szymon Bulanowski41 234 50 58s.bulanowski@wfos.com.pl
Dominik Bąk41 368 02 14 wew. 288dominik.bak@wfos.com.pl
DZIAŁ OCHRONY POWIETRZA
Tomasz Rosa
Kierownik ds. Ochrony Powietrza
41 333 52 31
502 206 640
t.rosa@wfos.com.pl
Arkadiusz Słupik
41 333 52 39
666 025 677
a.slupik@wfos.com.pl
Justyna Machera41 333 52 34j.machera@wfos.com.pl
Renata Rybka41 333 52 45r.rybka@wfos.com.pl
Maria Sitek41 333 59 11m.sitek@wfos.com.pl
Ewa Barańska41 333 52 42e.baranska@wfos.com.pl
Greta Kościołek41 333 52 40g.kosciolek@wfos.com.pl
Piotr Tłuczkiewicz41 368 02 14 wew. 262p.tluczkiewicz@wfos.com.pl
Daria Dynia41 333 52 36d.dynia@wfos.com.pl
Joanna Jarząbek41 333 59 03j.jarzabek@wfos.com.pl
Agnieszka Szymczak41 333 59 08a.szymczak@wfos.com.pl
Aneta Zaremba41 333 59 14a.zaremba@wfos.com.pl
Maciej Juzuń41 368 02 14m.juzun@wfos.com.pl
Anna Jóźwik41 333 59 12a.jozwik@wfos.com.pl
Stanisław Skorzyński41 333 59 13s.skorzynski@wfos.com.pl
Marcin Kozior41 234 50 54m.kozior@wfos.com.pl
Aleksandra Grzyb41 234 50 51a.grzyb@wfos.com.pl
Marta Tomczyńska41 368 02 14 wew. 252m.tomczynska@wfos.com.pl
Maria Samsonowska - Tokaj41 234 50 57m.samsonowska@wfos.com.pl
Małgorzata Wąs41 368 02 14m.was@wfos.com.pl
Adrian Lubieniecki41 234 50 59a.lubieniecki@wfos.com.pl
Andrzej Zapała41 234 50 52a.zapala@wfos.com.pl
DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY
Dorota Stanecka
Główny Księgowy
41 333 52 24d.stanecka@wfos.com.pl
Małgorzata Zielińska41 333 52 26m.zielinska@wfos.com.pl
Ewa Suwara41 333 59 07e.suwara@wfos.com.pl
Ilona Pawlikiewicz41 333 52 25i.pawlikiewicz@wfos.com.pl
Monika Rybak41 333 59 06m.rybak@wfos.com.pl
Monika Stochmal41 333 52 43m.stochmal@wfos.com.pl
Elżbieta Milanowska41 234 50 56e.milanowska@wfos.com.pl
SEKCJA KONTROLI
Paweł Nawrot - Koordynator ds. Kontroli41 368 02 14 wew. 268
788 686 941
p.nawrot@wfos.com.pl
Stanisław Kozłowski41 333 52 27
666025655
s.kozlowski@wfos.com.pl
Józef Zuwała41 333 52 30 692233179j.zuwala@wfos.com.pl
Dariusz Pronobis41 368 02 14 wew. 263 692233184d.pronobis@wfos.com.pl
Wiktoria Mąka41 333 52 30
888 552 042
w.maka@wfos.com.pl
Weronika Pobocha41 333 52 30w.pobocha@wfos.com.pl
DZIAŁ EDUKCAJI EKOLOGICZNEJ
Michał Obara41 333 52 35m.obara@wfos.com.pl
Marzena Skowrońska41 333 59 04m.skowronska@wfos.com.pl
SEKCJA DORADCÓW ENERGETYCZNYCH
Andrzej Kowalski - Doradca Energetyczny41 368 02 14 wew. 1053
887 447 731
a.kowalski@wfos.com.pl
Katarzyna Kitlińska - Doradca Energetyczny41 368 02 14 wew. 1023
887 447 734
k.kitlinska@wfos.com.pl
Justyna Podyma- Mesek - Doradca Energetyczny41 368 02 14 wew. 1038
887 447 736
j.mesek@wfos.com.pl
Marek Lisowski - Doradca Energetyczny 41 368 02 14 wew. 1031
887 448 255
m.lisowski@wfos.com.pl
RADCA PRAWNY
Sławomir Dziura41 333 52 23s.dziura@wfos.com.pl
WIELOOSOBOWE STNOWISKO DS. TECHNOLOGII INFROMACYJNEJ
Michał Chaba41 333 52 44m.chaba@wfos.com.pl
Paweł Nowak41 333 59 09p.nowak@wfos.com.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
Tomasz Sokół41 234 50 55t.sokol@wfos.com.pl
iod@wfos.com.pl