Dane teleadresowe pracowników WFOŚiGW w Kielcach:

 

IMIĘ I NAZWISKONR POKOJUTELEFONADRES E-MAIL
ZARZĄD
Ryszard Gliwiński -Prezes Zarządu10341 333 52 20r.gliwinski@wfos.com.pl
Mariusz Goraj -Zastępca Prezesa Zarządu10241 333 52 20m.goraj@wfos.com.pl
SEKRETARIAT / BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Sekretariat10141 333 52 20biuro@wfos.com.pl
Biuro Obsługi Klienta541 333 52 21
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY
Ewa Czyżewska- Topolska - Dyrektor Biura11241 333 52 22
666 025 692
e.topolska@wfos.com.pl
Katarzyna Chaba2641 333 52 29k.chaba@wfos.com.pl
Justyna Kobryń2541 333 52 28j.kobryn@wfos.com.pl
Anna Lasocka541 333 52 21a.lasocka@wfos.com.pl
Daria Dynia10141 333 52 20d.dynia@wfos.com.pl
ZESPÓŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY
Grażyna Janik - Główny Księgowy11441 333 52 24
502 206 640
g.janik@wfos.com.pl
Małgorzata Zielińska11641 333 52 26m.zielinska@wfos.com.pl
Renata Rybka11541 333 52 25r.rybka@wfos.com.pl
Ewa Suwara11541 333 52 46e.suwara@wfos.com.pl
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI, ANALIZ i KOORDYNACJI KONTROLI
Stanisław Kozłowski -Koordynator11741 333 52 27
666 025 655
s.kozlowski@wfos.com.pl
ZESPÓŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH i FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Monika Jamróz - Koordynator2141 333 52 36
666 025 717
m.jamroz@wfos.com.pl
Renata Ciesielska - Doradca Energetyczny2041 333 52 37r.ciesielska@wfos.com.pl
Katarzyna Kitlińska - Doradca Energetyczny2241 333 52 38k.kitlinska@wfos.com.pl
Justyna Musiałek2241 333 52 21 wew. 255j.musialek@wfos.com.pl
Arkadiusz Słupik2341 333 52 39a.slupik@wfos.com.pl
Justyna Podyma- Mesek - Doradca Energetyczny2341 333 52 21 wew. 256j.mesek@wfos.com.pl
Leszek Krzysiek2441 333 52 41l.krzysiek@wfos.com.pl
ZESPÓŁ DS. ATMOSFERY, OCHRONY WÓD i GOSPODARKI WODNEJ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Z POZOSTAŁYCH DZIEDZIN
Monika Merkun - Koordynator941 333 52 30
666 025 677
m.merkun@wfos.com.pl
Greta Kościołek - Zastępca Koordynatora841 333 52 40g.kosciolek@wfos.com.pl
Ewa Barańska1741 333 52 42e.baranska@wfos.com.pl
Michał Ławniczek1841 333 52 32m.lawniczek@wfos.com.pl
Justyna Jakubowska1841 333 52 21 wew. 251j.jakubowska@wfos.com.pl
ZESPÓŁ DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, BIORÓŻNORODNOŚCI ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NIE INWESTYCYJNYCH Z POZOSTAŁYCH DZIEDZIN
Maria Sitek - Koordynator11341 333 52 33
602 854 219
m.sitek@wfos.com.pl
Justyna Machera11141 333 52 34j.machera@wfos.com.pl
Adam Bieniaszewski11141 333 52 21 wew. 252a.bieniaszewski@wfos.com.pl
Michał Obara11241 333 52 35m.obara@wfos.com.pl
Zofia Kwiecień11241 333 52 21 wew. 253z.kwiecien@wfos.com.pl
Marzena Skowrońska741 333 52 21 wew. 259m.skowronska@wfos.com.pl
WIELOOSOBOWE STNOWISKO DS. TECHNOLOGII INFROMACYJNEJ
Michał Chaba341 333 52 44m.chaba@wfos.com.pl
Paweł Nowak341 333 52 21 wew. 264p.nowak@wfos.com.pl
RADCA PRAWNY
Maria Kita11841 333 52 23m.kita@wfos.com.pl