FENIKS RP UE PDE RGB
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

FENIKS RP UE PDE RGB
28 czerwca 2024

dni 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

"MOJA ELEKTROWNIA WIATROWA”


Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni NFOŚiGW w Warszawie oraz gość - Pani Eliza Ciastek-Sulima – Koordynatorka programu „Moja elektrownia wiatrowa”.
Spotkanie odbędzie się 15 maja 2024 r. o godz. 10:00
Podczas webinarium dowiemy się o tym jakie są założenia programu, do kogo jest skierowany, jakie dokumenty będziemy musieli przygotować, aby złożyć wniosek oraz jakie są plany w kwestii uruchomienia naboru.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

03.06.2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchamia nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki” w zakresie innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Nabór wniosków będzie trwał 3 miesiące i zakończy się 02.09.2024 r.

Program koncentruje się na wsparciu zarówno prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem, które przyczynią się do rozwoju danej branży oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski. Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych określonych w działaniu B2.1.1 w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą, dlatego od najwcześniejszych lat należy rozpocząć już kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Należy dostarczać mu możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Przedszkolak powinien obserwować, badać, eksperymentować.

20latUE


FENIKS RP UE PDE RGB

 

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach miało miejsce spotkanie z mieszkańcami Gminy Chęciny. Organizatorem spotkania była Gmina Chęciny. W wydarzeniu uczestniczył Andrzej Kowalski- Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Doradca omówił definicje, przyczyny smogu, skutki zanieczyszczeń powietrza oraz oferty dofinansowań dla mieszkańców do zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań oraz indywidualnych konsultacji w tematyce dofinansowań z Programów: „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło”, „Mój elektryk”, a także skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej oraz premii termomodernizacyjnej.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Doradcy Energetyczni Katarzyna Kitlińska i Justyna Mesek w dniu 19 kwietnia 2024 r. przeprowadziły warsztaty dotyczące segregacji odpadów w Językowej Akademia Przedszkolaka w Kielcach . Doradcy opowiedzieli o kolorach pojemników na odpady i ich rodzajach. Dzieci podczas zabaw ruchowych szukały śmieci w lesie oraz z zaangażowaniem segregowały odpady powstające w domu do odpowiedniego koloru pojemnika. Przedszkolaki chętnie brały udział w warsztatach, odpowiadały na pytania i wykazały się dużą znajomością tematu. Dzieci przygotowały się do zajęć i w podziękowaniu za przeprowadzone warsztaty zaśpiewały piosenkę o Eko-pingwinku i segregacji śmieci.

W warsztatach uczestniczyło ok. 80 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu”. Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu oraz gość Pan Andrzej Socha - Zastępca Burmistrza Urzędu Gminy w Czempiniu.

ue20Jesteśmy w Unii Europejskiej już 20 lat! Z okazji tej rocznicy w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się wiele atrakcji – w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w dniach 10-11 maja i przez cały rok. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w obchody. Elektroniczna rejestracja ruszyła na stronie www.20lat.eu


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie "Wodór paliwem przyszłości".

Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Katowicach oraz gość Pan Janusz Koper Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik.

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00