doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. – rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00 (rejestracja od 9.30) w ramach XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia na terenie Targów Kielce.

W dniu 20 grudnia 2019 r.  siedzibę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odwiedziły przedszkolaki. Spotkanie z EKOBOHATERAMI miało na celu przede wszystkim edukację ekologiczną, ale nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Zajęcia miały charakter warsztatów i zostały przeprowadzone przez Doradcę Energetycznego z WFOŚiGW w Kielcach - Justynę Mesek. Na spotkaniu był obecny również Prezes Zarządu - Pan Ryszard Gliwiński.

Doradca  Energetyczny - Justyna Mesek  została zaproszona na  posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  w Opatowie w dniu 02 grudnia 2019 r. Na spotkaniu zaprezentowała program AGROENERGIA oraz MÓJ PRĄD, a przy okazji promowała również  działalność Doradców Energetycznych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W dniu 19.11.2019 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się  spotkanie eksperckie organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla zdrowia w ramach kampanii „Czas na Czyste powietrze”, na którym zaprezentowano szereg danych dotyczących monitoringu jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego, niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko przyrodnicze oraz możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE realizowanych przez różne podmioty ze środków będących w dyspozycji instytucji finansowych, w tym WFOŚiGW w Kielcach.

W dniach 8-10 października 2019 r. doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach wzięli udział w MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POLECO SYSTEM w Poznaniu

W dniu 2 października 2019 r. odbyła się konferencja pn.: „Szkolenia dla Energetyków Gminnych - dobra praktyka warta kontynuacji”

W dniu 24 września 2019 r. na terenie Targów Kielce miał miejsce Kongres „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”

W dniu 22 sierpnia 2019 r. doradcy energetyczni przeprowadzili w siedzibie Funduszu w Kielcach EKOlekcję dotyczącą tematyki zanieczyszczenia powietrza oraz odnawialnych źródeł energii.

Podsumowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZEKA NA CIEBIE!”, w której czynny udział wzięli Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach, promując podczas wydarzenia projekt Doradztwa Energetycznego.

W piątek 7 czerwca Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach zamienił się w istny ogród wiedzy i doświadczeń, poświęcony poprawie efektywności energetycznej oraz odnawialnym źródłom energii. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji  między innymi: hybrydowe kino zasilane energią wytworzoną przy użyciu mięśni podczas pedałowania na rowerach, wystawa poświęcona problemowi zmian klimatycznych, pokazująca w jaki sposób każdy z nas może zatroszczyć się o planetę, EKO Memory - gry planszowe, którym towarzyszyła edukacja ekologiczna oraz Eko Puzzle - wielkoformatowe puzzle na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt.