belka doradcy energetyczni

doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

loga ekokino

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza
do udziału w wydarzeniu promującym właściwe postawy ekologiczne pt.
„EKO-KINO”

które odbędzie się w Kielcach na placu Artystów w dniu 20.09.2021 r.
rozpoczęcie o godzinie 9.00
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

patronat nad wydarzeniem objeło

ministerstwo klimatu i srodowiska

W dniu 18 września 2020 r. w godzinach  10.00 – 17.00 Doradca energetyczny uczestniczył w  wydarzeniu plenerowym pod Nazwą EKO-KINO, podczas którego prezentowano filmy promujące właściwe postawy ekologiczne w tym między innymi: źródła oraz przyczyny powstawania niskiej emisji, wpływ niskiej emisji na jakość powietrza,  przyczyny powstawania smogu,  wpływ zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniach 26-27 lutego 2020 roku uczestniczył jako wystawca w XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia odbywających się w Targach Kielce. Nasze stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych możliwościami dofinansowania różnorodnych zadań z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

W dniu 18 lutego 2020 r. Doradca Energetyczny, działając w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, wziął udział w Programie edukacyjnym pn. „Bezpieczny i ekologiczny Powiat Jędrzejowski”, odbywającym się w Zespole Szkół nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 49.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. – rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00 (rejestracja od 9.30) w ramach XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia na terenie Targów Kielce.

W dniu 20 grudnia 2019 r.  siedzibę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odwiedziły przedszkolaki. Spotkanie z EKOBOHATERAMI miało na celu przede wszystkim edukację ekologiczną, ale nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Zajęcia miały charakter warsztatów i zostały przeprowadzone przez Doradcę Energetycznego z WFOŚiGW w Kielcach - Justynę Mesek. Na spotkaniu był obecny również Prezes Zarządu - Pan Ryszard Gliwiński.

Doradca  Energetyczny - Justyna Mesek  została zaproszona na  posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  w Opatowie w dniu 02 grudnia 2019 r. Na spotkaniu zaprezentowała program AGROENERGIA oraz MÓJ PRĄD, a przy okazji promowała również  działalność Doradców Energetycznych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W dniu 19.11.2019 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się  spotkanie eksperckie organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla zdrowia w ramach kampanii „Czas na Czyste powietrze”, na którym zaprezentowano szereg danych dotyczących monitoringu jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego, niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko przyrodnicze oraz możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE realizowanych przez różne podmioty ze środków będących w dyspozycji instytucji finansowych, w tym WFOŚiGW w Kielcach.

W dniach 8-10 października 2019 r. doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach wzięli udział w MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POLECO SYSTEM w Poznaniu

W dniu 2 października 2019 r. odbyła się konferencja pn.: „Szkolenia dla Energetyków Gminnych - dobra praktyka warta kontynuacji”