Druki wniosków dostępne po zalogowaniu/zerejestrowaniu się na portalu beneficjenta.
Kliknij tutaj aby przejść i pobrać wniosek.

Pomoc publicznaPobierz
Załącznik według wzoru „E”PDF!
1.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1 do Wzoru E)PDF!
1.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 2 do Wzoru E)PDF!
1.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (załącznik nr 4 do Wzoru E)PDF!
1.4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane zadanie (załącznik nr 3 do wzoru E)PDF!
Załączniki dotyczące wyboru wykonawcy/ówPobierz
A - wartość zamówienia przekracza wartość 130 000 zł,PDF!
A1 - wartość zamówienia nie przekracza wartości 130 000 złPDF!
A2 - wyłączenie podmiotowe ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pożyczki)PDF!
Protokół odbioruPobierz
Przykładowy protokół odbioru zadania częściowy/ końcowy, można skorzystać z własnych wzorów stosowanych w jednostcePDF!
Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowychPobierz
Załącznik K1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano (od Wnioskodawcy) – w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (podpisuje się np. Wykonawca zadania, poręczyciel, współwłaściciel nieruchomości, itp. - osoba której dane dostarczył wnioskodawca)PDF!
Załącznik K2 - Wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych ujawniające informacje o stanie zdrowia - (wypełnia osoba, która dostarcza dokumenty zawierające informacje o stanie zdrowia tj. np. orzeczenie o przyznaniu renty, zasiłku chorobowego, pielęgnacyjnego itp.)PDF!
Załączniki do zdolności kredytowej – zgoda na sprawdzenie w BIG (tylko dla pożyczek)Pobierz
Załącznik wzór „L” – dla przedsiębiorcówPDF!
Załącznik wzór „L” dla osób fizycznychPDF!
Załączniki tylko do dziedziny Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami WodnymiPobierz
Oświadczenie o wpisie do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (załącznik D)doc!
Oświadczenie o kanałach bocznych (zwór G)doc!