Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

 

czyste powietrze 3 miniSzanowni Państwo,


W związku z planowanym uruchomieniem programu Czyste Powietrze przekazujemy do wiadomości harmonogram planowanych spotkań które odbędą/odbyły się w poniższych terminach

Święto nowoczesnego patriotyzmu przy Muszli Koncertowej

300 drzewek trafiło w ręce kielczan w niedzielę, 9 września, w Parku Miejskim w ramach ogólnopolskiej akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski”.
W zamian mieszkańcy przekazali do odzysku plastik, aluminium oraz niemal 100 kg baterii. Kielecką odsłonę akcji zorganizowali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Urząd Miasta Kielce oraz ENERIS Surowce.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia obchodów 25-lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbędą się w Warszawie dnia 11 września 2018 r.

LINK DO OBCHODÓW - start ok godz. 13.40
Baner miniZarząd WFOŚiGW w Kielcach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej  akcji „100 tysięcy drzew na 100 lecie niepodległości Polski 1918-2018” – to wielkie przedsięwzięcie patriotyczno-ekologiczne, które w dniach 7-11 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje wraz z Funduszami Wojewódzkimi w tym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Akcja ma na celu uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne w Ojczyźnie, gdyż taka postawa stanowi jedną z form nowoczesnego patriotyzmu.

List Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Kazimierza Kujdy w sprawie obchodów 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zadania związane z "Usuwaniem (demontażem, transportem) i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest", w roku 2018 będą dofinansowane w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków WF.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 07.06.2018 zostało podpisane porozumienie, przy udziale pana Premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawicieli Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie realizacji ogólnopolskiego programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Zarząd WFOŚiGW w Kielcach informuje, że  w dniu 08.06 2018 r. zawiesza program pożyczkowy "AURA".


Na podstawie pkt. 4 programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim Edycja 2018,  Zarząd WFOŚiGW w Kielcach podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków z dniem 08.06.2018 r. 
Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

W dniu 26.05.2018 w Kielcach odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Strażaka. W trakcie uroczystości zostały wręczone Odznaki za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej. Są one nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej osobom, które swą pracą i działalnością przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia życia i mienia obywateli oraz dorobku materialnego i kulturalnego społeczeństwa. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w wyniku złożenia dużej ilości wniosków wyczerpuje się pula środków przeznaczonych na realizację programu "AURA".

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2019 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.

W dniu  7 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
 

1W dniu 19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa poświęcona Programowi Czyste powietrze nad Województwem Świętokrzyskim WFOŚiGW w Kielcach w roku 2018.

f22W dniu 23 stycznia 2018 roku w  Sali im. Prof. Bronisława Geremka Gmachu Sejmu RP miało miejsce uroczyste podpisanie Aktu Organizacji II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA, którego Honorowym Przewodniczącym jest Poseł RP Marszałek senior Kornel Morawiecki. W uroczystości  uczestniczył Pan Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.