Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
sample62

Andrzej Pałys

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

sample63

Przedsiębiorcy

Marek Gos

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
sample62

Karolina Kowalska

Przewodnicząca Rady. Przedstawiciel Ministra Środowiska.

sample63

Przedsiębiorcy

Sławomir Neugebauer

Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach.

sample63

Przedsiębiorcy

Waldemar Pietrasik

Sekretarz Rady. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

sample62

Wojciech Borzęcki

Członek Rady. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

sample63

Przedsiębiorcy

Jadwiga Irla

Członek Rady. Przedstawiciel samorządu gospodarczego.sample63

Przedsiębiorcy

Tadeusz Kowalczyk

Członek Rady. Przedstawiciel zgłoszony przez organizacje ekologiczne z terenu województwa świętokrzyskiego.

sample62

Edyta Marcinkowska

Członek Rady Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.