Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Prezes Zarządu

Ryszard Gliwiński

Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Z-ca Prezesa Zarządu

Przedsiębiorcy

Grzegorz Socha

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Przewodniczący RN

Dominik Szary

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącego RN

Andrzej Pruś

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek RN - KK

Karolina Kowalska

Członek Rady Nadzorczej

Członek RN

Hubert Żądło

Członek Rady Nadzorczej

Członek RN

Rafał Nowak

Członek Rady Nadzorczej