WFOŚiGW w Kielcach informuje, że z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu priorytetowego pn. „Moja woda” maksymalny termin realizacji zadania został wydłużony do 12 miesięcy, tj.

  • termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej (pierwszego wniosku, nie korekty),
  • termin wypłaty środków – do 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji, tj. od dnia otrzymania pisma/ decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie oraz wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze dofinansowania.

  1. Zmieniony regulamin.