Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Obraz1

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: portal beneficjenta (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.

  Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”

  - kliknij tutaj - Często zadawane pytania na temat wypełniania formularzy PDF.
  - kliknij tutaj - Rejestracja konta - osoby fizyczne

 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW (OFERTA DOFINANSOWAŃ) > Programy i konkursy - wnioski -”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  al. Ks. J. Popiełuszki 41
  25-155 Kielce
  w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30
  albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Obraz3

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl

 

 1. Program priorytetowy "Moja Woda"
 2. Regulamin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024
 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda

Dokumenty do pobrania:

 1. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w programie priorytetowym MOJA WODA (nabór 2023)
 2. Protokół odbioru końcowego
 3. Oświadczenie o samodzielnym montażu

Obraz4