Program dla osób fizycznych

"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków"

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

 

 
 

 
 
Przykładowe wzory dokumentów
 
 
 
 

 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE WW. PROGRAMU DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

 

1. Jeśli zamierzam ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji domu, czy muszę mieć audyt?

Odp.: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie do termomodernizacji budynku mieszkalnego należy mieć opracowanie zawierające opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii. Jeśli posiada Pani audyt, to jak najbardziej może być on załącznikiem do wniosku. W przypadku, jeśli nie ma Pani audytu, wystarczy opracować wyżej wymieniony opis.

 

2. Czy można się ubiegać o dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych i pompy ciepła na etapie planowania budowy domu?

Odp.: Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy zadań, których realizacja zakończy się w roku 2016, ponieważ środki na realizację Programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” zostały zabezpieczone w budżecie Funduszu na rok 2016. Jeśli budowa domu jest na etapie planowania, należy się zastanowić, czy do końca 2016 r. zostanie zakończona, czego potwierdzeniem będzie złożone do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego „Zawiadomienie o zakończeniu budowy”. Efektem rzeczowym zadania będzie zamontowanie i uruchomienie kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła produkujących ilość energii cieplnej w ilości zaspokajającej zapotrzebowanie dla tego konkretnego domu.

 

3. Na ile lat można rozłożyć realizację zadania?

Odp.: Zadanie powinno zostać zrealizowane i środki wypłacone w 2016r. ze względu na fakt, iż alokacja środków finansowych dotyczy roku 2016.

 

4. Proszę o podanie listy gmin, na terenie których występują przekroczenia norm jakości powietrza, w wyniku czego nie można wystąpić o dofinansowanie do wymiany kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa).

Odp.: Listę powiatów i gmin, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń powietrza i powinny być prowadzone działania naprawcze zawiera „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjęta Uchwałą nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r.

Lp.

Powiat

Gmina

1

Kielce

Kielce

2

buski

Busko-Zdrój, Wiślica, Gnojno, Pacanów, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica

3

jędrzejowski

Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Sędziszów, Sobków, Słupia, Wodzisław

4

kazimierski

Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Skalbmierz

5

kielecki

Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk

6

konecki

Fałków, Gowarczów, Końskie, Stąporków, Radoszyce

7

opatowski

Iwaniska, Lipnik, Opatów

8

ostrowiecki

Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów, Bodzechów

9

pińczowski

Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów

10

skarżyski

Suchedniów, Skarżysko-Kamienna, Łączna, Bliżyn

11

starachowicki

Brody, Starachowice, Wąchock, Pawłów

12

staszowski

Bogoria, Łubnice, Osiek, Staszów, Szydłów, Połaniec, Rytwiany

13

włoszczowski

Kluczewsko, Włoszczowa, Moskorzew, Secemin, Krasocin

 

5. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do montażu OZE, jeśli dom jest w trakcie budowy?

Odp.: Jeśli dom jest w trakcie budowy, można ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. Warunkiem jest konieczność zakończenia zadania rozumiana jako zamontowanie i uruchomienie instalacji do końca 2016r., ponieważ środki na realizację Programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” zostały zabezpieczone w budżecie Funduszu na rok 2016.

 

6. Przykładowe harmonogramy dla poszczególnych rodzajów inwestycji:
- harmonogram dla fotowoltaiki
- harmonogram dla kotła gazowego
- harmonogram dla kolektorów
- harmonogram dla pomp ciepła

 

end faq{accordionfaq faqid=accordion2 faqclass="lightnessfaq greenarrow alignright headerbackground headerborder contentbackground contentborder" active=item0}

Lp.

Powiat

Gmina

1

Kielce

Kielce

2

buski

Busko-Zdrój, Wiślica, Gnojno, Pacanów, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica

3

jędrzejowski

Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Sędziszów, Sobków, Słupia, Wodzisław

4

kazimierski

Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Skalbmierz

5

kielecki

Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk

6

konecki

Fałków, Gowarczów, Końskie, Stąporków, Radoszyce

7

opatowski

Iwaniska, Lipnik, Opatów

8

ostrowiecki

Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów, Bodzechów

9

pińczowski

Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów

10

skarżyski

Suchedniów, Skarżysko-Kamienna, Łączna, Bliżyn

11

starachowicki

Brody, Starachowice, Wąchock, Pawłów

12

staszowski

Bogoria, Łubnice, Osiek, Staszów, Szydłów, Połaniec, Rytwiany

13

włoszczowski

Kluczewsko, Włoszczowa, Moskorzew, Secemin, Krasocin