RODZAJ DOFINANSOWANIA - "POŻYCZKA" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOAby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów zadań w danej dziedzinie zapoznaj się z:


 

DOSTĘPNE TYPY ZADAŃ DO DOFINANSOWANIA DLA JST W DZIEDZINIE
INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYDZIEDZINOWE