Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr 3 dla zadań realizowanych w ramach programu dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pn.: 

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.