Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery (2022r.)”

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony atmosfery.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkrs pn. nazwą "Ekolaur Świętokrzyski". Konkurs  ma za zadanie promować najbardziej proekologiczne postawy Miszkańców, Instytucji lub Firm, które działają na terenie województwa świętokrzyskiego.