Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 14.03.2019 r. konkursu pn. "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!" - kampania infomacyjno- edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 14.03.2019 r. konkursu pn. "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!" - kampania infomacyjno- edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego".

W dniu 20 marca 2019r. wpłynęło do Funduszu zapytanie, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji Konkursu „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego”.

Odpowiedz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji projektu „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego” podanego w regulaminie konkursu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs:

„Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” – kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego.

Przedmiotem konkursu jest produkcja/emisja/przygotowanie filmu i zwiastuna filmu zawierającego treści wynikające z celu oraz szczegółowej tematyki konkursu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs:

"Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego.

Przedmiotem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.