Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


OCHRONA i ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM

Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW

Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA

Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE