Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego dla nauczycieli, liderów/animatorów edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego, m.in. takich, jak gminy/powiaty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs o dofinansowanie  projektu edukacyjnego pn. „Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”.

Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego dla nauczycieli, liderów/animatorów edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego, m.in. takich, jak gminy/powiaty.

Konkurs skierowany jest do:  
•    gmin, powiatów, Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z uwzględnieniem podległych mu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
•    podmiotów posiadających osobowość prawną, które prowadzą statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony środowiska, posiadające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.


Termin składania materiałów konkursowych upływa 8 lipca 2016 r.

Zapraszamy. 


Pliki do pobrania:
 
OTRZYMANE PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU