Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 23 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr 6 dla zadań realizowanych w ramach programu pożyczkowego dla osób fizycznych:

"Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków" - Edycja 2018
(działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych).