Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 07.07.2023 od godziny 7:30 do 24.07.2023 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w priorytet dziedzinowy B.V.2.2.  z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tj.:

„Wspieranie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia opłat.”

Pula środków na dofinansowanie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych dla ww. zadań realizowanych przez województwo świętokrzyskie wynosi 700.000,00 zł.

 - oryginał ogłoszenia