Program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” - Edycja II (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych).