Zakończenie naboru w ramach programu Dofinansowanie i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków - Edycja II - 30 listopada 2017 r.

Program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” - Edycja II (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych).