Forma naboru – nabór dwuetapowy:
I etap rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwał będzie do 23 marca 2018 r. do godz. 15:30 - gminy przekazują listy zainteresowanych wzięciem udziału w programie szkół podstawowych;
II etap rozpoczyna sie w dniu 9 kwietnia 2018 r. i trwał będzie do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30 - gminy w imieniu wskazanej przez Organizatora programu szkoły podstawowej składają kompletny wniosek.


Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.
Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Organizator Programu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 
Dokumenty do pobrania: