Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej dotyczące konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim” Edycja 2021.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła 1 karta konkursowa złożona przez:

  1. Telewizję Świętokrzyską Andrzej Kazanowski.

Karta konkursowa uzyskała 95,33 punktów w wyniku oceny merytorycznej.

W związku z powyższym, Zwycięzcą konkursu zostaje Telewizja Świętokrzyska Andrzej Kazanowski