Szanowni Państwo

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace komisji konkursowej powołanej do oceny kart konkursowych złożonych w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery (2022r.)”.

Do konkursu została zgłoszona 1 karta konkursowa, złożona przez: Jan Tamiołło VIMEDIA
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej powołanej do oceny kart konkursowych złożonych w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej”
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej oraz pogłębienie wiedzy przyrodniczej/z zakresu ochrony środowiska.

Przedmiotem konkursu jest zakup/budowa/montaż/doposażenie infrastruktury terenowej służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej.
W konkursie mogą brać udział: jednostki samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji lub ochrony przyrody/środowiska.

 Karty konkursowe należy złożyć do Biura obsługi WFOŚIGW w Kielcach do dnia 30.11.2021r. (data wpływu liczona jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu).

Szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym terminarz konkursu) opisane są w regulaminie konkursu, który wraz z kartą konkursową dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej dotyczące konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim” Edycja 2021.

Szanowni Państwo

smieci czyste swietokrzyskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji powołanej do oceny prac konkursowych, zgłoszonych do konkursu dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 29 kart/prac konkursowych. Prace złożyły następujące gminy: Krasocin, Pierzchnica, Tarłów, Brody, Chmielnik, Słupia Konecka, Kije, Waśniów, Gowarczów, Bodzentyn, Ożarów, Chęciny, Wilczyce, Moskorzew, Nowiny, Kluczewsko, Bliżyn, Nowa Słupia, Skarżysko, Raków, Bałtów, Ostrowiec Świętokrzyski, Bieliny, Opatowiec, Łączna, Łopuszno, Masłów, Skalbmierz, Koprzywnica.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji  konkursowej  dotyczące konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja

Celem konkursu jest między innymi promowanie inwestycji pokazujących korzystny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców oraz upowszechnienie informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu wpływa na polepszenie jakości środowiska.

konkursWFOŚiGW w Kielcach  informuje,

że zakończone zostały prace Komisji do prac związanych z oceną kart konkursowych, które wpłynęły do siedziby Funduszu
w ramach konkursu dla szkół podstawowych z terenu województwa Świętokrzyskiego pod nazwą: Przesłanie Klimatyczne".

oryginał ogłoszenia
 

Szanowni Państwo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej  o  dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 06.08.2019 r. konkursu pn. „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego” – Edycja II.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna karta konkursowa złożona przez:

1.    Fundację Zatrzymać Czas;

Złożona karta spełnia warunki formalne konkursu. Zadanie uzyskało  106,25 punktów.

W związku z powyższym, Zwycięzcą konkursu zostaje  Fundacja Zatrzymać Czas.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 14.03.2019 r. konkursu pn. "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!" - kampania infomacyjno- edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 14.03.2019 r. konkursu pn. "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!" - kampania infomacyjno- edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs:

"Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego.

Przedmiotem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 06.04.2018r. konkursu pn. „Pszczoła - życie”.

„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna pn. Dobra energia - zdrowy klimat”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na konkurs nie wpłynęła żadna karta konkursowa.