Szanowni Państwo

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace komisji konkursowej powołanej do oceny kart konkursowych złożonych w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery (2022r.)”.

Do konkursu została zgłoszona 1 karta konkursowa, złożona przez: Jan Tamiołło VIMEDIA