„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna pn. Dobra energia - zdrowy klimat”.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna karta konkursowa złożona przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.  W wyniku dokonanej oceny przez Komisję konkursową złożona karta konkursowa spełniła wszystkie wymagania formalne oraz uzyskała w ramach oceny merytorycznej 49,50 pkt.  W związku z powyższym, że oceniona karta konkursowa nie uzyskała minimalnej ilości punktów w ocenie merytorycznej tj. min. 75 pkt. (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach postanowił nie przyznać nagrody w ww. konkursie.