Szanowni Państwo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej  o  dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 06.08.2019 r. konkursu pn. „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego” – Edycja II.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna karta konkursowa złożona przez:

1.    Fundację Zatrzymać Czas;

Złożona karta spełnia warunki formalne konkursu. Zadanie uzyskało  106,25 punktów.

W związku z powyższym, Zwycięzcą konkursu zostaje  Fundacja Zatrzymać Czas.

 - oryginał ogłoszenia