W dniu 11 grudnia 2017 r. doradca energetyczny przeprowadził lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Szkole Podstawowej przy ul. Leszczyńskiej 8 w Kielcach.
Lekcje edukacyjne zostały przeprowadzone w dwóch klasach V szkoły podstawowej, w których udział wzięło łącznie 35 uczniów i nauczyciel. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: źródła i przyczyny powstawania niskiej emisji oraz jej wpływ na jakość powietrza, na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, omówiono zjawisko smogu na przykładzie tego, który miał miejsce w Kielcach w styczniu 2017 r.
Przedstawiono ponadto dobre praktyki-  działania ograniczające niską emisję oraz zaprezentowano, w jaki sposób każdy mieszkaniec naszego regionu może w każdej chwili sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy np. za pomocą aplikacji Jakość powietrza pobranej na swojego smartfona oraz jak należy się zachować w przypadku, gdy stan powietrza jest zły.
Lekcje oprócz prezentacji miały również charakter rozmów/wymiany informacji, dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Dodatkowo uczniowie otrzymali materiały informacyjne dotyczące tematyki niskiej emisji i sposobów jej ograniczania.