doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapraszają na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 

Z dniem 30 kwietnia 2019r.  w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rusza nabór do Programu POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Nabór potrwa tylko przez dwa miesiące  tj. do 28 czerwca 2019r.  Jak nazwa wskazuje o unijne środki pomocowe mogą ubiegać się jedynie podmioty które już są lub w wyniku tej inwestycji osiągną status efektywnego systemu ciepłowniczego.

W marcu i kwietniu 2019r.  Doradcy Energetyczni przeprowadzili kolejne szkolenia dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin leżących na terenach powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, staszowskiego oraz koneckiego.

Zarząd WFOŚiGW w Kielcach ogłasza nowe terminy warsztatów z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dedykowanych dla pracowników JST, podczas których zostaną omówione szczegółowo warunki programu jak również wypełnianie wniosku o dofinansowanie- krok po kroku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje o ogłoszeniu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

W dniu 25 marca 2019 r. doradca energetyczny przeprowadził w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach EKOlekcję dotyczącą tematyki zanieczyszczenia powietrza. Lekcja edukacyjna była adresowana do uczniów I klasy szkoły podstawowej –22 uczniów w obecności nauczyciela.

Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach przeprowadzili warsztaty EKOODPOWIEDZIALNI na temat źródeł niskiej emisji i wpływu na zdrowie człowieka oraz działań zmierzających do minimalizowania i likwidacji zanieczyszczeń powietrza.

W dniu 22 marca 2019 r. w WFOŚiGW w Kielcach zorganizowano warsztaty szkoleniowe z Programu Czyste Powietrze, dotyczącego dofinansowania do termomodernizacji budynków jednorodzinnych mieszkalnych. Warsztaty otworzył Pan Ryszard Gliwiński- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W dniach 17 i 18 stycznia, 30 i 31 stycznia oraz 14 i 15 lutego 2019 r.  Doradcy Energetyczni z Kielc, Warszawy oraz Lublina przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniach 27-28 lutego 2019 roku uczestniczył jako wystawca w XXII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia odbywających się w  Targach Kielce.  Nasze stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych możliwościami dofinansowania różnorodnych zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.