Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.

Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej.

Organizator Programu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

1. Oryginał dokumentu - uchwała oraz opis programu pdf male,

2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji  word,

3. Harmonogram realizacji zadania excel male.