Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.
Nabór wznowiony 10 lipca 2018 r. Przewidywany termin zakończenia naboru wniosków 31.07.2018 r.


"AURA"
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków
- Edycja 2018

(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)
 
Dokumenty do pobrania: