Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 16 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.


"ŚWIT"
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej w tym modernizację źródeł ciepła, instalacji przesyłowych, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków
- Edycja 2018

Dokumenty do pobrania:
Program Świt
Wniosek o dofinansowanie

Załączniki do Wniosku
a) Harmonogram Realizacji Zadania
b) Oświadczenie o wyborze wykonawcy
- wzór „A”
- wzór „A1”
- wzór „A2”
c) Załącznik „E” Pomoc publiczna
- załącznik nr 1 do „E”,
- załącznik nr 2 do „E”
- załącznik nr 3 do „E”
- załącznik nr 4 do „E”
d) załącznik dane osobowe
- załącznik K1

Wzór umowy o dofinansowanie
Przykładowy protokół odbioru
Przykładowy opis faktury
Wniosek o zmianę warunków umowy
Formularz rozliczenia zadania
Oświadczenie o efekcie ekologicznym
Wniosek o umorzenie