logoDEopis
W miesiącu marcu 2022 r. Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odwiedzili następujące gminy województwa świętokrzyskiego: Chęciny, Oksa, Czarnocin, Małogoszcz, Mirzec i Bliżyn, celem spotkania z  mieszkańcami i Radnymi oraz przeprowadzili szkolenie przeznaczone dla mieszkańców tych Gmin z zakresu możliwości dofinansowania działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza z Programu Czyste Powietrze. Podczas tych szkoleń przedstawiono następującą tematykę :

1.    Założenia Programu Czyste powietrze.
2.    Zmiany Programu wprowadzone od 25 stycznia 2022 r.
3.    Przykładowy zakres rzeczowy, który umożliwia ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 
Ponadto w ramach spotkań zaprezentowano działalność Doradców Energetycznych w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Doradcy odpowiadali na liczne pytania. Udzielano również konsultacji indywidualnych.
Ponadto w marcu zostało przeprowadzone on-line szkolenie z programu Agroenergia dla pracowników Gminy Wiślica.

 
1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7