loga belka2 popr

W dniu 17 października 2023 Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach  odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bęczkowie celem przeprowadzenia lekcji edukacji ekologicznej.

Lekcja edukacyjna była adresowana do uczniów klas I-III  w obecności nauczycieli, edukację dla tych dzieci przeprowadziła Justyna Mesek. Natomiast Katarzyna Kitlińska przeprowadziła edukację dla klas IV-VIII. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 114 uczniów.

 
Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: źródła i przyczyny powstawania niskiej emisji oraz jej wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, omówiono również zjawisko smogu Przedstawiono również przykładowe  działania ograniczające niską emisję oraz omówiono jak należy się zachować w przypadku, gdy stan powietrza jest złej jakości.
Ponadto działania edukacyjne dotyczyły propagowania, rozpowszechniania wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii, prawidłowych nawyków korzystania z energii, wody i zasobów środowiska naturalnego. Zaprezentowano instalacje które produkują czystą energię.  

Lekcje oprócz prezentacji miały również charakter rozmowy/wymiany informacji, w której dzieci aktywnie uczestniczyły.
Zajęcia odbyły się w godzinach 9 – 12 na terenie Szkoły Podstawowej.
Zostały one przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn.: „Ogólnopolski systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”doradcy