FENIKS RP UE PDE RGB


Zapraszamy na kolejne webinarium w dniu 26 czerwca 2024 roku pt. „Retencja i gromadzenie wody opadowej".
Szanowni Państwo!
Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie „Retencja i gromadzenie wody opadowej"

Spotkanie rozpocznie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 10:00

Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie.
Udział ekspertów:
1.    Anna Synowiec i Mariusz Sałęga - Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie
2.    Radosław Radoń - Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie

Podczas webinarium omówione zostaną min. zagadnienia dotyczące bilansu wodnego, stanu zasobów wodnych, skutków niedostatecznego retencjonowania wód (zjawisko suszy i powodzi), aspekty prawne i finansowe związane z retencjonowaniem wody. Zaprezentowane zostaną także przykłady działań poprawiających retencyjność zlewni (zarówno w skali mikroretencji, małej retencji oraz dużej retencji).

LINK DO TRANSMISJI SPOTKANIA W DNIU 26.06.2024 R.:

https://youtube.com/live/Wc9BaQqDe4c?feature=share


Nie ma rejestracji na webinar – link do prezentacji na żywo w dniu webinarium.

Informacja na stronie:

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/aktualnosci/cykliczne-spotkania-z-doradcami-energetycznymi-nowa-edycja

webinar DE