Efektywność energetyczna.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii podczas odbywających się w Kielcach w dniach 27-28 października IV Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 2016 zorganizowali wspólną konferencję poświęconą efektywności energetycznej.

 W drugim dniu Targów, tj. 28 października wszyscy zainteresowani efektywnością energetyczną oraz ochroną środowiska mogli wziąć udział w konferencji pn.: „Efektywność energetyczna oraz alternatywne źródła energii w zarządzaniu infrastrukturą publiczną”. Wśród tematów omawianych przez prelegentów pojawiły się między innymi: nowa forma wsparcia finansowego w ramach RPO województwa świętokrzyskiego 2014-2020 alternatywnych źródeł energii na realizacje tzw. inwestycji parasolowych, praktyczne przykłady instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na przykładzie Gminy Słupia Konecka, bezprzewodowe sterowanie oświetleniem ulicznym na przykładzie systemu z firmy ES-SYSTEM oraz zaprezentowana została realizacja projektu przez WFOŚiGW w Kielcach na terenie naszego województwa pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. 

Na konferencji omówione zostały także mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków krajowych oraz zagranicznych.

W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, głównie przedstawicieli urzędów miast i gmin i przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji