Informacja o naborze wniosków z PO IiŚ w poddziałaniu 1.6.1.

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko - czytaj więcej