Informacja o naborze wniosków z RPO WŚ  2014-2020 w działaniach od 3.1 do 3.4. 

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego