Prelekcja o możliwości dofinansowania działań dotyczących efektywności energetycznej i OZE na II Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku – Kamiennej.

W dniu 1 września 2017 r. w ramach II Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku - Kamiennej doradca energetyczny przedstawił informację o możliwości finansowania efektywności energetycznej i OZE ze środków PO IiŚ i RPO WŚ oraz ze środków krajowych pn. "Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE ze środków UE oraz NFOŚiGW w Warszawie".

Zainteresowani przedstawiciele biznesu oraz samorządów, głównie z terenu województwa świętokrzyskiego, uczestniczący w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym mogli dowiedzieć się o możliwości i potencjale finansowania efektywnych energetycznie zadań oraz wykorzystania energii odnawialnej w przedsiębiorstwie. Była to świetna okazja do promocji oferty finansowej  skierowanej na ochronę powietrza zarówno programów UE o zasięgu krajowym, jakim jest PO IiŚ 2014-2020, jak również o zasięgu regionalnym w ramach RPO WŚ 2014-2020. Środki NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Kielcach, jako źródła uzupełnienia finansowego dla części środków własnych beneficjentów są również atrakcyjne dla inwestorów.