W dniu 3 września 2017 r.  doradcy energetyczni  byli obecni na Dożynkach Wojewódzkich które odbyły się w Masłowie.

Doradcy energetyczni udzielali informacji w zakresie możliwości dofinansowania zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej i odnawialnymi źródłami energii, realizowanych lub planowanych do realizacji  na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zorganizowane przez doradców energetycznych stoisko odwiedzali mieszkańcy zainteresowani dofinasowaniem wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów oraz przedsiębiorcy i rolnicy z terenu naszego województwa. Duże zainteresowanie naszym stoiskiem wynagrodziło niedogodności wynikające z deszczowej pogody w trakcie dożynek.