W dniu 28 września 2017 r. doradcy energetyczni przeprowadzili lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach. Doradcy energetyczni na prośbę dyrekcji zorganizowali na terenie szkoły spotkania z młodzieżą trzech I klas Technikum Informatycznego, w których - wzięło udział łącznie 84 uczniów w obecności 3 nauczycieli.

Na zajęciach tych poruszono następujące zagadnienia dotyczące niskiej emisji:
  • źródła oraz przyczyny powstawania niskiej emisji,
  • wpływ niskiej emisji na jakość powietrza,
  • przyczyny powstawania smogu,
  • wpływ zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Zwrócono również szczególną uwagę młodzieży na  działania ograniczające niską emisję, na to, że zmiana codziennych nawyków korzystania z zasobów przyrody może przyczynić się również do poprawy jakości powietrza.
Ponadto zaprezentowano, w jaki sposób mieszkaniec naszego regionu może w każdej chwili sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy i co powinien zrobić, gdy stan tego powietrza jest zły.