W dniu 2 października 2017 r.  w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z programu „ZORZA- Czyste powietrze nad świętokrzyskim”.

W wyniku podpisanych porozumień w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim doradcy energetyczni przeszkolili przedstawicieli kilku gmin w zakresie warunków dofinansowania likwidacji starych wysokoemisyjnych kotłów i zastąpienia ich bardziej przyjaznymi dla środowiska sposobami ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Wyjaśniono, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, by uzyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyli pracownicy gmin: Staszów, Chmielnik, Pińczów oraz Opatów.

Porozumienie podpisano w celu zapewnienia wsparcia mieszkańcom Gminy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zadań, by pracownicy gmin na miejscu mogli udzielać porad i pomocy mieszkańcom swoich Gmin. Oceniamy, że taka współpraca przyniesie wymierne korzyści zainteresowanym dofinansowaniem: zaoszczędzi wnioskodawcom dojazdów do Kielc z odległych gmin, wyeliminuje konieczność korygowania wniosków i tym samym przełoży się na skuteczne wnioskowanie o dotację.