W dniach 16 -17 października 2017 r.  doradcy energetyczni oraz Zarząd WFOŚiGW w Kielcach uczestniczyli w Targach POLEKO w Poznaniu.
 
Pracownicy  wzięli również udział w konferencji zorganizowanej w przeddzień targów w Poznaniu. Konferencja pt. „Kompleksowe wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej” poświęcona była  zagadnieniom związanym z  ograniczeniem niskiej emisji, jej skutkom zdrowotnym oraz kierunkom rozwoju niskoemisyjnych przedsięwzięć.   W ramach  Targów POLEKO doradczy udzielali porad w ramach wspólnego stoiska Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.\