W dniu 20 października 2017 r.  w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z programu „ZORZA- Czyste powietrze nad świętokrzyskim” – II tura.

Gminy z terenu woj. świętokrzyskiego podpisały z WFOSiGW w Kielcach Porozumienia w sprawie współpracy przy wdrażaniu programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.  Doradcy energetyczni przeszkolili przedstawicieli kilku gmin w zakresie warunków dofinansowania likwidacji starych wysokoemisyjnych kotłów i zastąpienia ich bardziej przyjaznymi dla środowiska sposobami ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wyjaśniono, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, by uzyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyli pracownicy gmin: Imielno, Oksa, Słupia, Kije, Bałtów, Sędziszów, Opatowiec, Jędrzejów oraz Nagłowice – łącznie 12 osób. Porozumienie podpisano w celu zapewnienia wsparcia mieszkańcom Gminy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zadań, by pracownicy gmin na miejscu mogli udzielać porad i pomocy mieszkańcom swoich Gmin.