W październiku doradcy energetyczni spotykali się w miastach powiatowych woj. świętokrzyskiego  z władzami gmin oraz przedsiębiorcami celem rozeznania potrzeb inwestycyjnych (w tym w zakresie efektywności energetycznej i OZE) pod kątem aktualizacji strategii finansowania ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Kielcach.

Celem spotkań było rozeznanie potrzeb w zakresie planów dofinansowania inwestycji realizowanych/ planowanych do realizacji na terenie gmin woj. świętokrzyskiego, aby móc wypracować aktualizację strategii finansowania ochrony środowiska, zapewniającej najlepszą efektywność wydatkowania środków finansowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu optymalnego wypełnienia oczekiwań w obszarze związanym z inwestycjami w ochronę środowiska (w tym efektywność energetyczna i  OZE)