W dniu 8 listopada 2017 r. doradcy energetyczni ponownie przeprowadzili lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.
Lekcje o niskiej emisji zostały zorganizowane na terenie szkoły, tym razem doradcy energetyczni edukowali uczniów trzech III klas Technikum Informatycznego, łącznie 95 uczniów w obecności swoich wychowawców.

Zajęcia przeprowadzone przez doradców dotyczyły niskiej emisji, a konkretnie: źródeł/przyczyn jej powstawania, wpływu niskiej emisji na jakość powietrza, wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zjawiska smogu na przykładzie tego, który miał miejsce w Kielcach w styczniu 2017 r. Zaprezentowano, w jaki sposób każdy mieszkaniec naszego regionu może w każdej chwili sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy np. za pomocą aplikacji Jakość powietrza pobranej na swojego smartfona.  

Przedstawiono dobre praktyki-  działania ograniczające niską emisję, uświadomiono uczniów, że czasem drobna zmiana codziennych nawyków korzystania z zasobów przyrodniczych w efekcie może przyczynić się w sposób znaczący do poprawy jakości powietrza.

Ponadto oprócz tematu niskiej emisji doradcy przedstawili młodzieży  zagadnienie zmian klimatycznych, zagrożeń z nimi związanych oraz konsekwencji wynikających z tych zmian.
Lekcje miały charakter dyskusji, w których młodzież aktywnie uczestniczyła.