W listopadzie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu wraz z doradcami energetycznymi kontynuowali spotkania z władzami gmin oraz przedsiębiorcami w celu rozeznania potrzeb finansowania ze środków będących w dyspozycji Funduszu inwestycji (w tym dotyczących efektywności energetycznej i OZE). Fundusz jest w trakcie analizy strategii finansowania ochrony środowiska.

Dyskutowano na temat zamierzeń inwestycyjnych na kolejne lata oraz możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków WFOŚiGW w Kielcach.
Cykl spotkań zamknęła dyskusja w Mieście Kielce  w dniu 22 listopada br., w której uczestniczyli przedstawiciele władz, zarządy i pracownicy spółek miejskich i instytucji, które podlegają samorządowi.