W dniu 17 listopada 2017r. Zarząd WFOŚiGW w Kielcach tj.: Pan Ryszard Gliwiński i Pan Mariusz Goraj wraz z  doradcami energetycznymi wzięli udział w Świętokrzyskim Forum Ekonomicznym oraz Forum Menadżerów.
W Centrum Kongresowym na terenie Targów Kielce miało miejsce Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne oraz Świętokrzyskie Forum Menadżerów. Udział w Forum wzięli przedstawiciele parlamentu i rządu z Wiceministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim na czele, reprezentanci władz samorządowych wszystkich szczebli, szefowie najważniejszych instytucji publicznych oraz prezesi największych firm w regionie.

W ramach Forum zaplanowano osiem branżowych paneli dyskusyjnych, gdzie uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat rozwoju gospodarki naszego województwa, przyszłych zamierzeń władz samorządowych umożliwiających sprawne załatwianie spraw. Na panelu pn. Polska 4.0 Energia przyszłości WFOŚiGW w Kielcach zaprezentował ofertę finansowania ochrony środowiska, w tym kierunki finansowania działań dotyczących efektywności energetycznej i OZE oraz projekt doradztwa energetycznego działający na terenie woj. świętokrzyskiego. Ponadto w ramach Forum doradcy energetyczni obecni byli na stoisku udzielając zainteresowanym informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinasowania do zadań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  

Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach promowano również w trakcie Świętokrzyskiego Forum Menadżerów w dniu 8 grudnia 2017 r. Forum Menadżerów ze szkoleniami, między innymi dla biznesmenów, samorządowców, zarządzających firmami, odbyło się w Centrum Kongresowym na terenie Targów Kielce. Doradcy Energetyczni informowali zainteresowanych przedsiębiorców o możliwości dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu działań z zakresu ochrony środowiska, między innymi efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.