Kontynuacja szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, prowadzonych przez doradców energetycznych

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Kielcach w dniu 20 kwietnia 2018 r. przeprowadzili  kolejne szkolenie, tym razem adresowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu włoszczowskiego, realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Podstawą realizacji cyklu szkoleń jest przyjęty 17 stycznia 2017 r. przez Radę Ministrów, Program „Czyste Powietrze”. Szkolenie obejmowało następującą tematykę: poprawa jakości powietrza, aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dotyczące  osób fizycznych, termomodernizacja budynków mieszkalnych,  ciepło systemowe, odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym, aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej,  możliwości dofinansowania termomodernizacji domów mieszkalnych jednorodzinnych oraz odnawialnych źródeł energii w ramach programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z których mogą skorzystać osoby fizyczne.

Szkolenie  to miało miejsce w Urzędzie Gminy Włoszczowa, wzięło w nim udział 30 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.