Przeprowadzono kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w woj. świętokrzyskim.

19 czerwca br. w Busku-Zdroju odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, zrealizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W szkoleniu przeprowadzonym przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Kielcach, wzięło udział 27 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z czystym powietrzem, termomodernizacją budynków mieszkalnych, odnawialnymi źródłami energii, racjonalnym wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej. Na spotkaniu omówiono również możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków krajowych i UE.

Poniżej zamieszczamy materiały do pobrania ze szkolenia: